Fotovoltaické systémy

VYUŽÍVEJTE VLASTNÍ ENERGII

Fotovoltaické systémy

S fotovoltaikou nemusíme být zcela závislí na dodávkách elektřiny ze sítě, neboť využíváme vlastní energii.
Díky energii ze solárních panelů si zajistíte úspory a vašemu objektu částečnou energetickou soběstačnost.
Energie Slunce je mnohem vyšší, než stačíme spotřebovat. Využívání fotovoltaiky je řešení ohleduplné k životními prostředí, jelikož slunce je nevyčerpatelným zdrojem energie.
Fotovoltaika pokryje spotřebu elektrických zařízení a mimo jiné může napájet tepelné čerpadlo. To se pak postará o vytápění objektu a ohřev vody. Dále můžete přebytečnou elektrickou energii využít třeba pro dobíjení elektromobilu.

Dotace od státu

Pro realizaci fotovoltaické elektrárny vám zajistíme státní dotaci z programu Nová zelená úsporám, který se zaměřuje na podporu energeticky úsporných opatření. Solární systémy vytváří o 91% menší znečištění CO2 než zemní plyn a o 96% méně CO2 než výroba elektřiny z uhlí.

Záložní baterie

Díky záložní baterii se vás výpadek proudu už týkat nebude. Akumulátor si ukládá přebytky energie a z těchto zásob se potom čerpá při výpadku proudu.

Ve dne solární panely napájejí váš domov a přebytečnou energii ukládají do domácí baterie.

V noci domácí baterie napájí váš domov.


Snížení ceny energie

Pořízením fotovoltaické elektrárny ušetříte a pojistíte se proti růstu cen energií. Energii, kterou si vyrobíte, vám již nikdo nezdraží. Navíc žijete ekologicky z obnovitelných zdrojů.


LOXONE - řízení FVE

Inteligentní ovládání a monitorování energie z FVE.

Miniserver řídí inteligentní distribuci energie v závislosti na výrobě, potřebách a určených prioritách.

Optimální využití vlastní energie z fotovoltaického systému.


Nabíjecí stanice

Díky energii získané ze slunce lze nabíjet i elektromobily.

Nabíjení je šetrné a finančně výhodné.

Ohřev vody

Elektřinu z fotovoltaických kabelů je možné napřímo využít k ohřevu teplé vody v elektrickém bojleru.

Minimální hlučnost

S fotovoltaickou elektrárnou se nemusíte obávat hluku.Servis a údržba

Fotovoltaický systém vyžaduje minimální údržbu.


Náš tým vám vytvoří návrh a kalkulaci přímo pro váš objekt, aby veškerá vyrobená energie byla spotřebována.